Телефони за контакт и резервации:

Николай Желев
+359 888 401 547
+359 893 510 242

Иван Киров
+359887 262 143

e-mail: dvori@abv.bg

„ИВ-Груп“ ООД – гр.Варна

Възможно заплашане по банков път:
Райфайзен Банк BIC RZBBBGSF
IBAN BG32RZBB91551062239900
Издаване на данъчни фактури!

Изпрати запитване: